Samsung Electronics DRC (SAMEq)

944.00
+14.00(+1.51%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    34
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    934.00/944.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    934.00 - 946.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น SAMEq

กรอบเวลา:
รายวัน
944.00942.00946.00934.000.03K+1.51%
930.00940.00944.00930.000.17K-2.92%
958.00960.00962.00952.000.25K-2.84%
986.00986.00990.00980.000.16K+1.23%
974.00972.00982.00964.000.33K0.00%
974.00982.00986.00968.000.22K-0.20%
976.00986.00986.00974.000.81K-2.89%
1,005.00992.001,005.00992.000.09K+1.31%
992.001,005.001,005.00990.000.12K-2.27%
1,015.00996.001,015.00996.000.08K0.00%
1,015.001,010.001,015.001,010.000.17K+1.91%
996.001,005.001,010.00996.000.14K-1.87%
1,015.001,020.001,025.001,015.000.17K0.00%
1,015.001,050.001,050.001,015.000.29K+0.50%
1,010.001,015.001,020.001,010.000.05K-0.98%
1,020.001,010.001,025.001,010.000.28K0.00%
1,020.001,005.001,020.001,000.000.34K-0.49%
1,025.001,015.001,025.001,015.000.07K-0.97%
1,035.001,045.001,045.001,035.000.09K-0.96%
1,045.001,060.001,060.001,040.000.09K-0.95%
1,055.001,070.001,070.001,050.000.10K-2.31%
สูงสุด: 1,070.00ต่ำสุด: 930.00ความแตกต่าง: 140.00ค่าเฉลี่ย: 1,000.24% เปลี่ยน: -12.59