Microsoft (MSFT)

แนสแด็ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
320.57
-1.23
(-0.38%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
319.16
321.39
ช่วง 52 สัปดาห์
213.43
366.78
ปริมาณการซื้อขาย
1,700,823

บทวิเคราะห์ MSFT

...
...