EUR/GEL - ยูโร ลาริ จอร์เจีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
2.8315
-0.0017(-0.06%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  2.8332
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.7995/2.8636
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.8098 - 2.8374
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:ลาริ จอร์เจีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/GEL

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.8332
เสนอซื้อ
2.7995
ช่วงระยะของวัน
2.8098-2.8374
เปิดตลาด
2.8332
เสนอขาย
2.8636
ช่วง 52 สัปดาห์
2.6648-3.7967
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-16.86%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/GEL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Engulfing Bullish15
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Three Black Crows1D
1Feb 06, 2023
Engulfing Bearish1D
3Feb 02, 2023
Grave Stone Doji1D
4Feb 01, 2023
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
01:00
EUR
13:00
EUR
18.60%17.60%
13:00
EUR
0.80%-0.10%
14:00
EUR
-3.10%-0.70%0.40%
14:00
EUR
-1,578.90M-1,894.10M
14:00
EUR
-0.67B0.31B
14:45
EUR
-8.50B-6.70B
14:45
EUR
51.00B51.30B
14:45
EUR
-151.50B-159.30B
14:45
EUR
65.90B64.80B
14:45
EUR
228,704.00M237,682.00M
14:45
EUR
-14.90B-12.20B-13.60B
15:00
EUR
0.60%-0.60%-0.70%
15:00
EUR
13.20%14.40%
15:00
EUR
1.50%-2.30%
16:40
EUR
2.813%2.983%
16:40
EUR
2.675%2.584%
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
00:00
EUR
14:45
EUR
0.20%0.40%
15:00
EUR
-823.50M
15:30
EUR
16:00
EUR
-0.80%0.80%
16:00
EUR
4.40%
16:00
EUR
18:00
EUR
5.80%
19:45
EUR
21:45
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.00%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน9.50%
ประธานบริษัทKoba Gvenetadze

นักสำรวจสกุลเงิน