EUR/HTG - ยูโร กูร์ดเฮติ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
151.280
+1.890(+1.27%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  151.28
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  150.280/152.280
 • ช่วงระยะของวัน:
  149.390 - 151.280
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:กูร์ดเฮติ

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/HTG

ปิดตลาดครั้งก่อน
151.28
เสนอซื้อ
150.28
ช่วงระยะของวัน
149.39-151.28
เปิดตลาด
149.47
เสนอขาย
152.28
ช่วง 52 สัปดาห์
113.559-172.891
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
22.71%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/HTG?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายถือหุ้นไว้ขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Harami Bullish1M
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Abandoned Baby Bearish1M
1พ.ค.23
Evening Doji Star1M
1พ.ค.23
Engulfing Bearish1M
1พ.ค.23
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Monday, June 5, 2023
12:00
EUR
-1.50%-0.80%
12:00
EUR
-15.10%-12.70%
13:00
EUR
1.20%-2.50%-6.00%
13:00
EUR
-1.70%-1.00%-5.50%
13:00
EUR
18.40B16.00B14.90B
14:15
EUR
56.7059.9057.90
14:45
EUR
52.0055.30
14:45
EUR
54.0056.5057.60
14:50
EUR
51.2051.4052.40
14:50
EUR
52.5052.8054.60
14:55
EUR
53.9054.3054.20
14:55
EUR
57.2057.8056.00
15:00
EUR
52.8053.3054.10
15:00
EUR
55.1055.9056.20
15:30
EUR
-17.00-15.20-13.10
16:00
EUR
1.00%5.90%5.50%
16:00
EUR
-3.20%-3.10%-1.30%
17:00
EUR
-0.60%-1.00%
17:00
EUR
-7.00%-6.30%
17:30
EUR
69.6073.00
19:55
EUR
3.359%
19:55
EUR
3.202%
19:55
EUR
3.274%
20:00
EUR
21:00
EUR
Tuesday, June 6, 2023
07:01
EUR
58.40
11:30
EUR
6.10%5.20%
11:30
EUR
1.00%
13:00
EUR
-2.20%-10.70%
13:00
EUR
0.07B
14:00
EUR
1.70%4.50%
14:00
EUR
0.90%1.10%
14:30
EUR
49.00
14:30
EUR
42.00
14:30
EUR
46.00
14:30
EUR
45.20
15:40
EUR
3.216%
15:40
EUR
3.129%
16:00
EUR
-3.10%-3.80%
16:00
EUR
0.20%-1.20%

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.75%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน0.00%
ประธานบริษัทCharles Castel

นักสำรวจสกุลเงิน