EUR/DKK - ยูโร โครเดนมาร์ก

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
7.4369
+0.0017(+0.02%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  7.4352
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  7.4353/7.4385
 • ช่วงระยะของวัน:
  7.4241 - 7.4406
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:โครเดนมาร์ก

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/DKK

ปิดตลาดครั้งก่อน
7.4352
เสนอซื้อ
7.4353
ช่วงระยะของวัน
7.4241-7.4406
เปิดตลาด
7.4362
เสนอขาย
7.4385
ช่วง 52 สัปดาห์
7.3422-7.5068
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.07%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/DKK?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อทันทีถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีขายขาย
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Tri Star Bullish5H
6Nov 25, 2022 08:00
Tri Star Bearish1M
15ส.ค.21
Tri Star Bullish1H
21Nov 25, 2022 12:00
Tri Star Bullish1H
37Nov 24, 2022 20:00
Tri Star Bearish15
49Nov 25, 2022 21:00
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
13:00
EUR
-17.60
13:00
EUR
-5.00
14:00
EUR
-5.50%
14:00
EUR
-1.20%
16:00
EUR
46.60
16:00
EUR
6.20%6.30%
16:00
EUR
8.90%
16:00
EUR
4.50%4.40%
18:00
EUR
-7.00%
18:00
EUR
-3.10%
18:15
EUR
7.20%
18:25
EUR
21:00
EUR
2.275%
21:00
EUR
1.341%
21:00
EUR
1.838%
21:00
EUR
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
00:10
EUR
02:30
EUR
112.70K
12:30
EUR
2.50
13:00
EUR
-5.80%
13:00
EUR
-5.80%
14:00
DKK
-16.00%
15:00
EUR
0.30%
15:00
EUR
7.30%
15:00
EUR
7.30%
15:00
EUR
7.30%
15:10
EUR
16:00
EUR
3.60%
16:00
EUR
23.10%
16:30
EUR
1.30
16:30
EUR
-35.20
17:00
EUR
41.80%
17:00
EUR
2.80%
17:00
EUR
-5.44B
17:00
EUR
93.5092.50
17:00
EUR
0.76
17:00
EUR
-23.90-23.90
17:00
EUR
37.40
17:00
EUR
45.40
17:00
EUR
2.001.80
17:00
EUR
-0.20-1.20
17:10
EUR
4.24%
17:10
EUR
3.48%
17:30
EUR
12.27%
17:30
EUR
2.37%
18:00
EUR
1.20%
18:00
EUR
1.80%
19:00
EUR
-4.60
20:00
EUR
-0.20%0.90%
20:00
EUR
10.30%10.40%
20:00
EUR
0.10%1.10%
20:00
EUR
11.30%11.60%
20:30
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน2.00%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน0.05%
ประธานบริษัทNils Bernstein

นักสำรวจสกุลเงิน