EUR/BBD - ยูโร ดอลลาร์บาร์เบโดส

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
2.1394
-0.0084(-0.39%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  2.1478
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.0894/2.1894
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.1394 - 2.1478
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:ดอลลาร์บาร์เบโดส

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/BBD

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.1478
เสนอซื้อ
2.0894
ช่วงระยะของวัน
2.1394-2.1478
เปิดตลาด
2.1478
เสนอขาย
2.1894
ช่วง 52 สัปดาห์
1.9129-2.2768
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
9.75%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/BBD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ขายขายขายทันทีซื้อ
สรุปถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Harami Bullish1H
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bearish1H
2Sep 26, 2023 18:00
Dragon Fly Doji1D
3Sep 21, 2023
Engulfing Bearish1M
4พ.ค.23
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Tuesday, September 26, 2023
12:00
EUR
7.20%7.20%
14:00
EUR
16:10
EUR
3.97%3.63%
16:30
EUR
2.76%2.56%
19:55
EUR
Wednesday, September 27, 2023
00:00
EUR
12:00
EUR
-8.00
12:00
EUR
-19.00
13:00
EUR
-26.00-25.50
13:00
EUR
-0.30%
13:00
EUR
-1.60%
13:45
EUR
84.0085.00
14:00
EUR
15:00
EUR
40.60
15:00
EUR
-1.00%-0.40%
15:00
EUR
2.20%
15:00
EUR
1.20%1.30%
16:10
EUR
3.829%
16:30
EUR
2.63%
17:00
EUR
2,816.60K
17:00
EUR
5.90%
17:00
EUR
-0.80%
19:00
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน4.50%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.00%
ประธานบริษัทDr. DeLisle Worrell

นักสำรวจสกุลเงิน