EUR/SZL - ยูโร ลิแลงจินิสวาซี

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
16.9296
+0.0155(+0.09%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  16.914
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  16.9184/16.9407
 • ช่วงระยะของวัน:
  16.8657 - 16.9392
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:ลิแลงจินิสวาซี

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/SZL

ปิดตลาดครั้งก่อน
16.914
เสนอซื้อ
16.9184
ช่วงระยะของวัน
16.8657-16.9392
เปิดตลาด
16.9108
เสนอขาย
16.9407
ช่วง 52 สัปดาห์
15.6393-18.466
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-0.38%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/SZL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือหุ้นไว้ซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีขาย
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Three Inside Up1D
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Doji Star Bearish5H
3Jun 28, 2022 18:00
Dragon Fly Doji15
6Jun 29, 2022 08:30
Morning Star1M
11ก.ค.21
เวลา: 29 มิ.ย. 2565 03:08 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
พ. 29 มิถุนายน 2565
11:30
EUR
9.90
14:00
EUR
0.80%
14:00
EUR
8.70%
14:00
EUR
0.70%
14:00
EUR
8.70%8.50%
14:00
EUR
1.30%1.50%
14:05
EUR
14:45
EUR
15:00
EUR
5.80%6.00%
15:00
EUR
5.20%
15:00
EUR
4.50%
15:30
EUR
2.00
15:30
EUR
-32.40
15:45
EUR
16:00
EUR
103.00105.00
16:00
EUR
1.26
16:00
EUR
-23.60-23.60
16:00
EUR
45.60
16:00
EUR
56.10
16:00
EUR
12.5014.00
16:00
EUR
4.606.30
16:30
EUR
8.97%
16:30
EUR
0.77%
17:00
EUR
4.90%
17:00
EUR
-4.00%
17:15
EUR
7.60%
17:15
EUR
18:00
EUR
1.50
19:00
EUR
8.00%7.90%
19:00
EUR
0.30%0.90%
19:00
EUR
8.80%8.70%
19:00
EUR
0.40%1.10%
20:00
EUR
-0.088%
20:00
EUR
22:00
EUR
พฤ. 30 มิถุนายน 2565
11:30
EUR
8.50%
12:00
EUR
-5.60%
12:00
EUR
12.30%
13:00
EUR
1.60%1.80%
13:00
EUR
31.50%31.70%
13:00
EUR
-2.00%-0.40%
13:00
EUR
0.50%-5.40%
13:45
EUR
0.20%-0.40%
13:45
EUR
5.20%
13:45
EUR
0.70%
13:45
EUR
0.80%
13:45
EUR
5.80%
13:45
EUR
14:00
EUR
21.50%
14:00
EUR
1.30%
14:00
EUR
14:55
EUR
-6.00K-4.00K
14:55
EUR
5.00%5.00%
14:55
EUR
2.285M
14:55
EUR
2.246M2.26M
15:00
EUR
8.40%8.40%
15:00
EUR
1.20B
15:30
EUR
1.00%
15:30
EUR
8.00%
16:00
EUR
48.80%
16:00
EUR
12.30%
16:00
EUR
6.80%6.80%
16:10
EUR
3.10%
16:10
EUR
2.16%
17:00
EUR
146.40K
19:00
EUR
0.30%0.90%
19:00
EUR
7.90%7.90%
19:00
EUR
8.80%8.70%
19:00
EUR
0.20%1.10%

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน0.00%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.75%
ผู้ว่าการธนาคารกลางG. Dlamini

นักสำรวจสกุลเงิน