EUR/SZL - ยูโร ลิแลงจินิสวาซี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
20.1070
+0.1890(+0.95%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  19.918
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  19.9070/20.3070
 • ช่วงระยะของวัน:
  19.9180 - 20.1070
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:ลิแลงจินิสวาซี

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/SZL

ปิดตลาดครั้งก่อน
19.918
เสนอซื้อ
19.907
ช่วงระยะของวัน
19.918-20.107
เปิดตลาด
19.918
เสนอขาย
20.307
ช่วง 52 สัปดาห์
17.1949-21.3363
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
14.51%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/SZL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อซื้อขายทันทีซื้อทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Evening Doji Star15
ปัจจุบัน
Engulfing Bullish5H
ปัจจุบัน
Engulfing Bullish1H
ปัจจุบัน
Belt Hold Bullish5H
ปัจจุบัน
Belt Hold Bullish1H
ปัจจุบัน
Harami Bearish30
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bullish30
1Sep 26, 2023 18:00
Doji Star Bearish15
1Sep 26, 2023 18:30
Engulfing Bullish15
2Sep 26, 2023 18:15
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Tuesday, September 26, 2023
12:00
EUR
7.20%7.20%
14:00
EUR
16:10
EUR
3.97%3.63%
16:30
EUR
2.76%2.56%
19:55
EUR
Wednesday, September 27, 2023
00:00
EUR
12:00
EUR
-8.00
12:00
EUR
-19.00
13:00
EUR
-26.00-25.50
13:00
EUR
-1.60%
13:00
EUR
-0.30%
13:45
EUR
84.0085.00
14:00
EUR
15:00
EUR
40.60
15:00
EUR
-1.00%-0.40%
15:00
EUR
2.20%
15:00
EUR
1.20%1.30%
16:10
EUR
3.829%
16:30
EUR
2.63%
17:00
EUR
2,816.60K
17:00
EUR
-0.80%
17:00
EUR
5.90%
19:00
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน4.50%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.75%
ผู้ว่าการธนาคารกลางG. Dlamini

นักสำรวจสกุลเงิน