EUR/CVE - ยูโร เอวคูโด เคปเวิร์ด

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
110.265
0.000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  110.265
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  110.265/110.265
 • ช่วงระยะของวัน:
  110.265 - 110.265
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:เอวคูโด เคปเวิร์ด

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/CVE

ปิดตลาดครั้งก่อน
110.265
เสนอซื้อ
110.265
ช่วงระยะของวัน
110.265-110.265
เปิดตลาด
110.265
เสนอขาย
110.265
ช่วง 52 สัปดาห์
108.363-113.551
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.02%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/CVE?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายขาย
สรุปขายขายขายถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Three Outside Down Bearish1D
25Nov 01, 2023
Engulfing Bearish1D
26Oct 31, 2023
Three Black Crows1D
29Oct 26, 2023
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Tuesday, December 5, 2023
08:01
EUR
54.2052.60
14:45
EUR
0.20%-0.50%
15:00
EUR
-1.40%
15:00
EUR
1.10%1.50%
15:15
EUR
51.5051.10
15:45
EUR
47.00
15:45
EUR
48.2047.70
15:50
EUR
44.5044.60
15:50
EUR
45.3045.20
15:55
EUR
47.1045.90
15:55
EUR
48.7048.20
16:00
EUR
47.1046.50
16:00
EUR
48.2047.80
16:40
EUR
3.606%
16:40
EUR
3.709%
17:00
EUR
0.20%0.50%
17:00
EUR
-9.40%-12.40%
17:30
EUR
3.06%
18:00
EUR
77.20
20:20
EUR
21:30
EUR
4.90%
23:30
EUR
-0.90B
Wednesday, December 6, 2023
14:00
EUR
0.00%0.20%
15:00
EUR
-6.50%
15:00
EUR
-1.10%
15:30
EUR
51.80
15:30
EUR
38.30
15:30
EUR
41.00
15:30
EUR
42.70
17:00
EUR
1.30%
17:00
EUR
2.70%
17:00
EUR
-0.90%-2.90%
17:00
EUR
0.20%-0.30%
18:00
EUR
4.80%
19:45
EUR
20:35
EUR
22:00
EUR

นักสำรวจสกุลเงิน