EUR/HNL - ยูโร เลมปิราฮอนดูรัส

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
25.9880
-0.0360(-0.14%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  26.024
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  25.4880/26.4880
 • ช่วงระยะของวัน:
  25.9880 - 26.0240
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:เลมปิราฮอนดูรัส

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/HNL

ปิดตลาดครั้งก่อน
26.024
เสนอซื้อ
25.488
ช่วงระยะของวัน
25.988-26.024
เปิดตลาด
26.024
เสนอขาย
26.488
ช่วง 52 สัปดาห์
23.7892-27.8816
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
10.37%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/HNL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายขายขายทันทีซื้อ
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Falling Three Methods1M
ปัจจุบัน
Homing Pigeon1D
ปัจจุบัน
Harami Bullish15
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bearish15
2Sep 28, 2023 18:15
Engulfing Bearish1M
4พ.ค.23
Engulfing Bearish1M
7ก.พ23
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Thursday, September 28, 2023
11:30
EUR
-2.20-2.20
12:30
EUR
0.20%0.30%0.20%
12:30
EUR
4.20%5.90%5.80%
14:00
EUR
3.50%3.50%2.60%
14:00
EUR
0.20%0.30%0.50%
14:00
EUR
0.60%0.60%0.50%
14:00
EUR
3.20%3.30%2.40%
14:00
EUR
7.20%7.30%
14:00
EUR
14:45
EUR
15:00
EUR
96.4097.8097.70
15:00
EUR
105.40105.50106.50
15:00
EUR
5.10%7.00%6.80%
15:00
EUR
0.20%0.30%0.20%
15:00
EUR
4.10%5.90%6.10%
15:00
EUR
0.30%0.30%0.40%
15:00
EUR
5.60%6.80%6.70%
15:00
EUR
0.30%0.20%0.30%
15:00
EUR
0.30%0.20%0.30%
15:00
EUR
4.70%6.00%6.10%
15:00
EUR
15:30
EUR
1.301.50
15:30
EUR
-22.90-21.90
16:00
EUR
0.50%-0.10%
16:00
EUR
-12.20%-10.20%
16:00
EUR
0.30%0.30%0.30%
16:00
EUR
5.40%6.80%6.70%
16:00
EUR
93.3092.5093.60
16:00
EUR
-0.36-0.41
16:00
EUR
-17.80-17.80-16.00
16:00
EUR
12.009.10
16:00
EUR
3.603.10
16:00
EUR
4.003.504.30
16:00
EUR
-9.00-10.50-9.90
16:20
EUR
4.93%4.20%
16:20
EUR
4.41%3.79%
16:30
EUR
2.39%4.09%
16:30
EUR
-0.69%0.76%
17:00
EUR
0.10%0.50%
17:00
EUR
5.00%4.90%
18:00
EUR
-8.70-6.60
19:00
EUR
0.30%0.30%
19:00
EUR
4.60%6.10%
19:00
EUR
0.30%0.40%
19:00
EUR
4.50%6.40%
Friday, September 29, 2023
11:30
EUR
3.00%
11:30
EUR
3.70%
12:00
EUR
0.20%
12:00
EUR
-8.60%
13:00
EUR
0.50%-0.60%
13:00
EUR
-13.20%
13:00
EUR
0.10%-0.80%
13:00
EUR
-2.20%
13:45
EUR
0.30%
13:45
EUR
-0.20%1.00%
13:45
EUR
5.00%4.90%
13:45
EUR
-0.20%1.10%
13:45
EUR
5.90%5.70%
13:45
EUR
-0.20%
14:00
EUR
0.33%
14:00
EUR
7.37%
14:00
EUR
0.30%
14:00
EUR
7.50%
14:00
EUR
-0.70%
14:00
EUR
-1.30%
14:40
EUR
14:55
EUR
14.00K18.00K
14:55
EUR
5.70%5.70%
14:55
EUR
2.63M
14:55
EUR
2.70M
15:00
EUR
0.40%
15:00
EUR
1.30%
15:00
EUR
9.45B
15:00
EUR
2.83B
15:30
EUR
3.70%
15:30
EUR
0.30%
16:00
EUR
0.20%0.30%
16:00
EUR
5.40%
16:00
EUR
1.20%0.20%
16:00
EUR
5.20%5.50%
16:00
EUR
-8.60%
16:00
EUR
-7.60%
16:00
EUR
0.30%
16:00
EUR
4.80%5.30%
16:00
EUR
4.50%5.20%
16:00
EUR
0.50%
16:00
EUR
124.03
16:00
EUR
6.20%
16:00
EUR
0.30%
17:00
EUR
94.40
17:00
EUR
-2.50%
17:00
EUR
-0.50%
23:00
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน4.50%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.50%
ประธานบริษัทMaria Elena Mondragón

นักสำรวจสกุลเงิน