EUR/PGK - ยูโร กินาปาปัวนิวกินี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
3.8420
0.0000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  3.842
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.7620/3.9220
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.8420 - 3.8420
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:กินาปาปัวนิวกินี

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/PGK

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.842
เสนอซื้อ
3.762
ช่วงระยะของวัน
3.842-3.842
เปิดตลาด
3.857
เสนอขาย
3.922
ช่วง 52 สัปดาห์
3.3937-4.0905
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
13.65%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/PGK?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อขายขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที
สรุปซื้อถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bullish1D
4Sep 22, 2023
Engulfing Bearish1W
9Jul 23, 2023
Engulfing Bearish1D
10Sep 14, 2023
Engulfing Bearish1D
13Sep 11, 2023
Doji Star Bullish5H
13Sep 25, 2023 22:00
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Thursday, September 28, 2023
11:30
EUR
-2.20-2.20
12:30
EUR
0.20%0.30%0.20%
12:30
EUR
4.20%5.90%5.80%
14:00
EUR
3.50%3.50%2.60%
14:00
EUR
0.20%0.30%0.50%
14:00
EUR
3.20%3.30%2.40%
14:00
EUR
0.60%0.60%0.50%
14:00
EUR
7.20%7.30%
14:00
EUR
14:45
EUR
15:00
EUR
96.4097.8097.70
15:00
EUR
105.40105.50106.50
15:00
EUR
0.20%0.30%0.20%
15:00
EUR
5.10%7.00%6.80%
15:00
EUR
0.30%0.30%0.40%
15:00
EUR
4.10%5.90%6.10%
15:00
EUR
5.60%6.80%6.70%
15:00
EUR
0.30%0.20%0.30%
15:00
EUR
4.70%6.00%6.10%
15:00
EUR
0.30%0.20%0.30%
15:00
EUR
15:30
EUR
1.301.50
15:30
EUR
-22.90-21.90
16:00
EUR
-12.20%-10.20%
16:00
EUR
0.50%-0.10%
16:00
EUR
5.40%6.80%6.70%
16:00
EUR
0.30%0.30%0.30%
16:00
EUR
93.3092.5093.60
16:00
EUR
-0.36-0.41
16:00
EUR
-17.80-17.80-16.00
16:00
EUR
12.009.10
16:00
EUR
3.603.10
16:00
EUR
4.003.504.30
16:00
EUR
-9.00-10.50-9.90
16:20
EUR
4.93%4.20%
16:20
EUR
4.41%3.79%
16:30
EUR
2.39%4.09%
16:30
EUR
-0.69%0.76%
17:00
EUR
5.00%4.90%
17:00
EUR
0.10%0.50%
18:00
EUR
-6.60
19:00
EUR
4.60%6.10%
19:00
EUR
0.30%0.30%
19:00
EUR
4.50%6.40%
19:00
EUR
0.30%0.40%
Friday, September 29, 2023
11:30
EUR
3.00%
11:30
EUR
3.70%
12:00
EUR
-8.60%
12:00
EUR
0.20%
13:00
EUR
0.50%-0.60%
13:00
EUR
-13.20%
13:00
EUR
-2.20%
13:00
EUR
0.10%-0.80%
13:45
EUR
0.30%
13:45
EUR
5.00%4.90%
13:45
EUR
-0.20%1.00%
13:45
EUR
-0.20%1.10%
13:45
EUR
5.90%5.70%
13:45
EUR
-0.20%
14:00
EUR
7.37%
14:00
EUR
0.33%
14:00
EUR
7.50%
14:00
EUR
0.30%
14:00
EUR
-1.30%
14:00
EUR
-0.70%
14:40
EUR
14:55
EUR
14.00K18.00K
14:55
EUR
5.70%5.70%
14:55
EUR
2.63M
14:55
EUR
2.70M
15:00
EUR
0.40%
15:00
EUR
1.30%
15:00
EUR
9.45B
15:00
EUR
2.83B
15:30
EUR
0.30%
15:30
EUR
3.70%
16:00
EUR
5.40%
16:00
EUR
0.20%0.30%
16:00
EUR
5.20%5.50%
16:00
EUR
1.20%0.20%
16:00
EUR
-8.60%
16:00
EUR
-7.60%
16:00
EUR
4.80%5.30%
16:00
EUR
0.30%
16:00
EUR
4.50%5.20%
16:00
EUR
0.50%
16:00
EUR
124.03
16:00
EUR
6.20%
16:00
EUR
0.30%
17:00
EUR
94.40
17:00
EUR
-0.50%
17:00
EUR
-2.50%
23:00
EUR

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน4.50%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน7.00%
ประธานบริษัทMr. Loi M. Bakani

นักสำรวจสกุลเงิน