EUR/ZMW - ยูโร ควาชา แซมเบีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
18.14
+0.06(+0.35%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  18.07
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  18.11/18.17
 • ช่วงระยะของวัน:
  18.00 - 18.29
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ยูโร
 • ที่สอง:ควาชา แซมเบีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน EUR/ZMW

ปิดตลาดครั้งก่อน
18.07
เสนอซื้อ
18.11
ช่วงระยะของวัน
18-18.29
เปิดตลาด
18.08
เสนอขาย
18.17
ช่วง 52 สัปดาห์
15.02-21.48
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-7.18%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร EUR/ZMK?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายซื้อทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีถือหุ้นไว้
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Deliberation Bearish1M
ปัจจุบัน
Doji Star Bearish1M
ปัจจุบัน
Deliberation Bearish1W
ปัจจุบัน
Shooting Star Gap1W
ปัจจุบัน
Inverted Hammer30
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bearish15
3Dec 08, 2022 13:15
Engulfing Bullish5H
9Dec 06, 2022 14:00
Three Black Crows1M
16ส.ค.21
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
12:30
EUR
9.90%14.30%
13:34
EUR
3.50%-1.60%
14:00
EUR
23.60%
14:00
EUR
1.20%
15:00
EUR
17:00
EUR
5.50%
18:00
EUR
9.20%
18:00
EUR
1.60%
18:00
EUR
9.40%
18:00
EUR
1.50%
18:00
EUR
0.80%
18:00
EUR
21.80%
18:30
EUR
55.70
19:00
EUR
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
01:00
EUR
12:30
EUR
0.50%
13:00
EUR
0.40B
13:00
EUR
4.00%
13:00
EUR
-155.40M
13:30
EUR
0.50%
14:00
EUR
28.20%
14:00
EUR
1.60%
14:00
EUR
-0.83B
14:45
EUR
15:00
EUR
2.80%3.60%
15:00
EUR
6.90%
15:00
EUR
-1.90%
15:00
EUR
-25.00M-473.30M
16:00
EUR
9.10%
16:00
EUR
9.50%
17:00
EUR
-1.10%
17:10
EUR
5.69%
18:00
EUR
-8.31B

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน2.00%
ผู้อำนวยการChristine Lagarde
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน9.00%
ประธานบริษัทDr. Michael M. Gondwe

นักสำรวจสกุลเงิน