Bank of America Corp Pj ADR (BML_pj)

19.91
+0.27(+1.37%)
หลังเวลาทำการ
20.12
+0.21(+1.05%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    14,232
  • ช่วงระยะของวัน:
    19.71 - 20.10
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    18.45 - 25.85
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BML_pj

กรอบเวลา:
รายวัน
19.9119.9420.1019.8414.23K+1.37%
19.6419.4219.9419.4219.99K-0.10%
19.6619.5719.6619.5026.03K+0.25%
19.6119.6519.6719.586.78K-0.46%
19.7019.7019.7019.650.70K+1.23%
19.4619.4319.5119.407.11K+0.57%
19.3519.4619.6219.3313.49K+0.10%
19.3319.5119.5319.3211.55K-0.67%
19.4619.4419.4619.2814.47K-0.69%
19.6019.8519.8819.508.70K-1.38%
19.8719.9019.9919.8219.52K-0.15%
19.9019.9119.9719.6215.04K+0.76%
19.7519.7519.9019.6021.92K-1.10%
19.9719.5219.9919.5212.43K+0.66%
19.8419.0519.8419.0419.50K+4.81%
18.9318.7418.9418.749.27K+0.22%
18.8918.6318.9118.6312.89K+2.15%
18.4918.5718.6618.4727.52K-0.08%
18.5018.6018.6418.467.08K+0.24%
18.4618.6018.6518.4516.45K-0.67%
18.5818.5818.8718.4822.40K-0.56%
สูงสุด: 20.10ต่ำสุด: 18.45ความแตกต่าง: 1.65ค่าเฉลี่ย: 19.38% เปลี่ยน: 6.53