รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Bank of America (BAC)

โคลัมเบีย
สกุลเงิน COP
การปฏิเสธความรับผิด
140,000.00
-1,000.00(-0.71%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น BAC

กรอบเวลา
Daily
10/26/2023 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
140,000.00140,000.00140,000.00140,000.000.17K-0.71%
140,000.00140,000.00140,000.00140,000.000.17K-0.71%
141,000.00141,000.00141,000.00141,000.000.22K-0.84%
141,000.00141,000.00141,000.00141,000.000.22K-0.84%
142,200.00142,200.00142,200.00142,200.000.17K-2.51%
142,200.00142,200.00142,200.00142,200.000.17K-2.51%
145,860.00145,860.00145,860.00145,860.000.39K+3.67%
145,860.00145,860.00145,860.00145,860.000.39K+3.67%
140,700.00142,000.00142,000.00140,700.000.58K+0.72%
140,700.00142,000.00142,000.00140,700.000.58K+0.72%
139,700.00139,700.00139,700.00139,700.003.60K+0.50%
139,000.00139,000.00139,000.00139,000.000.16K+0.06%
138,920.00138,920.00138,920.00138,920.000.50K+2.52%
135,500.00135,500.00135,500.00135,500.000.21K-0.79%
136,580.00136,580.00136,580.00136,580.0031.71K+5.88%
129,000.00129,000.00129,000.00129,000.000.13K-1.16%
130,520.00130,520.00130,520.00130,520.000.08K-3.10%
134,700.00131,500.00134,700.00131,500.001.28K+5.78%
127,340.00127,000.00127,340.00127,000.000.29K+3.06%
123,560.00125,000.00125,000.00123,560.000.37K-0.19%
123,800.00123,320.00123,800.00123,320.000.31K+4.84%
118,080.00118,220.00118,220.00118,080.000.40K-4.03%
123,040.00122,580.00123,040.00122,340.000.48K+2.33%
120,240.00120,240.00120,240.00120,240.002.04K+1.04%
119,000.00116,000.00119,000.00116,000.000.22K+2.43%
116,180.00114,840.00116,180.00114,840.000.21K+3.00%
112,800.00112,800.00112,800.00112,800.000.27K-0.55%
113,420.00113,420.00113,420.00113,420.000.58K+2.66%
110,480.00110,480.00110,480.00110,480.002.11K+2.31%
107,990.00107,990.00107,990.00107,990.000.23K-22.86%
สูงสุด:
145,860.00
% เปลี่ยน:
0.21
ค่าเฉลี่ย:
130,645.67
ความแตกต่าง:
37,870.00
ต่ำสุด:
107,990.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย