Bank of America Pm (BAC_pm)

21.83
-0.22(-0.98%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    10,789
  • ช่วงระยะของวัน:
    21.83 - 21.97
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    21.55 - 27.34
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BAC_pm

กรอบเวลา:
รายวัน
21.8321.8521.9721.8310.79K-1.00%
22.0522.0422.1621.96122.74K+0.82%
21.8721.9722.1921.84102.06K+0.69%
21.7222.0022.0821.71202.61K-1.41%
22.0321.9022.0321.59111.36K-0.18%
22.0721.8222.0721.74155.21K+1.42%
21.7621.7921.8521.61124.08K+0.28%
21.7021.9022.0021.62145.51K-0.82%
21.8822.0722.0721.8294.87K-1.53%
22.2222.4422.4422.1585.78K-1.20%
22.4922.4522.7322.4060.87K+0.31%
22.4222.3322.4622.2577.48K-0.27%
22.4822.7122.7522.42114.34K-1.19%
22.7522.6422.8122.52101.20K-0.26%
22.8122.9423.0222.7980.61K-0.96%
23.0322.9723.1422.8763.78K-0.04%
23.0422.9023.0622.7888.23K-0.48%
23.1523.1723.3723.1459.99K+0.09%
23.1322.8323.1322.8253.38K+1.36%
22.8222.9423.1622.8194.90K-0.91%
23.0323.1323.2022.9086.83K+0.22%
22.9823.2823.5822.9876.05K-1.71%
สูงสุด: 23.58ต่ำสุด: 21.59ความแตกต่าง: 1.99ค่าเฉลี่ย: 22.42% เปลี่ยน: -6.63