Bank of America Corp Pe ADR (BAC_pe)

21.12
+0.14(+0.66%)
หลังเวลาทำการ
21.09
-0.03(-0.13%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    18,678
  • ช่วงระยะของวัน:
    20.94 - 21.13
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    18.00 - 24.26
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BAC_pe

กรอบเวลา:
รายวัน
21.1220.9921.1320.9418.68K+0.66%
20.9820.7920.9820.7931.61K+0.90%
20.7920.6420.8020.6423.29K+0.79%
20.6320.6520.8420.6010.87K-0.72%
20.7820.7520.8120.5226.08K+0.39%
20.7020.5720.7820.4619.57K+0.41%
20.6120.6020.6220.4720.62K+0.41%
20.5320.4920.6920.4933.92K+0.79%
20.3719.9820.3719.9854.81K+1.45%
20.0819.8920.0819.7045.20K+1.62%
19.7619.7019.8519.6521.58K+0.82%
19.6019.5919.6719.575.57K+0.31%
19.5419.6219.6219.0723.15K+0.51%
19.4419.4619.6719.3625.20K+0.59%
19.3319.1619.3619.1613.07K+0.97%
19.1418.9419.3018.8317.55K+0.53%
19.0418.8619.2118.6434.88K+1.66%
18.7318.4218.8718.4115.52K+2.35%
18.3018.3718.6218.15551.71K-0.65%
18.4218.4618.7818.4039.91K+0.33%
18.3618.2518.4918.2544.91K+0.11%
สูงสุด: 21.13ต่ำสุด: 18.15ความแตกต่าง: 2.98ค่าเฉลี่ย: 19.82% เปลี่ยน: 15.15