รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Bank of America (BACCL)

ซานดิเอโก
สกุลเงิน CLP
การปฏิเสธความรับผิด
22,592.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น BACCL

กรอบเวลา
Daily
03/01/2024 - 04/22/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
22,592.0035,076.0035,076.0035,076.000.09K0.00%
22,592.0035,076.0035,076.0035,076.000.09K0.00%
22,592.0022,592.0034,022.0034,022.000.02K0.00%
22,592.0022,592.0034,022.0034,022.000.02K0.00%
22,592.0022,592.0034,843.0034,843.000.00K0.00%
22,592.0022,592.0034,843.0034,843.000.00K0.00%
22,592.0022,592.0035,726.0035,726.000.01K0.00%
22,592.0022,592.0035,726.0035,726.000.01K0.00%
22,592.0022,592.0036,257.0035,860.000.03K0.00%
22,592.0022,592.0036,257.0035,860.000.03K0.00%
22,592.0037,300.0037,300.0037,300.000.04K0.00%
22,592.0037,300.0037,300.0037,300.000.04K0.00%
22,592.0036,945.0036,945.0036,945.000.03K0.00%
22,592.0036,945.0036,945.0036,945.000.03K0.00%
22,592.0036,260.0036,260.0036,260.000.09K0.00%
22,592.0036,260.0036,260.0036,260.000.09K0.00%
22,592.0036,085.0036,085.0036,085.000.03K0.00%
22,592.0036,085.0036,085.0036,085.000.03K0.00%
22,592.0022,592.0036,546.0036,100.000.01K0.00%
22,592.0022,592.0036,546.0036,100.000.01K0.00%
22,592.0036,014.0036,014.0036,014.000.20K0.00%
22,592.0022,592.0033,796.0033,796.000.00K0.00%
22,592.0022,592.0034,072.0033,560.000.03K0.00%
22,592.0034,488.0034,488.0034,488.000.03K0.00%
22,592.0022,592.0034,885.0034,885.000.01K0.00%
22,592.0022,592.0034,629.0034,629.000.02K0.00%
22,592.0034,617.0034,617.0034,617.000.11K0.00%
22,592.0022,592.0034,950.0034,950.000.02K0.00%
22,592.0022,592.0033,350.0033,350.000.00K0.00%
22,592.0022,592.0033,254.0033,254.000.00K0.00%
สูงสุด:
37,300.00
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
22,592.00
ความแตกต่าง:
4,046.00
ต่ำสุด:
33,254.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย