Bank of America Corp Pj ADR (BML_pj)

21.78
+0.04(+0.18%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    14,818
  • ช่วงระยะของวัน:
    21.66 - 22.01
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    18.45 - 24.19
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ BML_pj

ปิดตลาดครั้งก่อน
21.74
ช่วงระยะของวัน
21.66-22.01
รายรับ
92.41B
เปิดตลาด
21.89
ช่วง 52 สัปดาห์
18.45-24.19
EPS
3.21
ปริมาณการซื้อขาย
14,818
มูลค่าตลาด
294.92B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.402
(6.45%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
19,097
อัตราส่วน P/E
11.47
Beta
1.4
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-10.39%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
7,996,777,943
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Bank of America Corp Pj ADR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Bank of America Corp Pj ADR

ประวัติบริษัท Bank of America Corp Pj ADR

ประวัติบริษัท Bank of America Corp Pj ADR

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
213000

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อซื้อทันทีขาย
สรุปซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีถือหุ้นไว้