ใช้งานมากที่สุด - หุ้น เลบานอน

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
1.501.501.500.000.00%0เบรุต
25.0025.0025.000.000.00%0เบรุต
1.381.381.380.000.00%0เบรุต
25.0025.0025.000.000.00%0เบรุต
1.151.151.150.000.00%0เบรุต
59.5059.5059.500.000.00%0เบรุต
2.492.492.400.000.00%0เบรุต
42.9042.9042.900.000.00%0เบรุต
0.930.930.930.000.00%0เบรุต
42.0042.0042.000.000.00%0เบรุต
2.502.502.500.000.00%0เบรุต
59.5059.5059.500.000.00%0เบรุต
15.0015.0015.000.000.00%0เบรุต
25.0025.0025.000.000.00%0เบรุต
0.700.700.700.000.00%0เบรุต
27.0027.0027.000.000.00%0เบรุต
37.9837.9837.980.000.00%0เบรุต
14.5014.5014.500.000.00%0เบรุต
32.0032.0032.000.000.00%0เบรุต
86.1595.0086.100.000.00%0เบรุต
90.0090.0084.400.000.00%0เบรุต
74.0074.0074.000.000.00%0เบรุต