โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.20
+0.05
(+0.70%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7.00
7.25
ช่วง 52 สัปดาห์
6.60
9.70
ปริมาณการซื้อขาย
5,799,500
เสนอซื้อ/เสนอขาย
7.20 / 7.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
7.15
เปิดตลาด
7.15
ช่วงระยะของวัน
7-7.25
ช่วง 52 สัปดาห์
6.6-9.7
ปริมาณการซื้อขาย
5,799,500
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,652,822
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,822,464,564
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

บทวิเคราะห์ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

ประวัติบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจการขนส่ง ประกอบด้วย เรือเทกอง ซึ่งให้บริการเรือไม่ประจำเส้นทาง (tramp service) บริการขนส่ง (shipping service) ซึ่งให้บริการเป็นตัวแทนสายการเดินเรือ และนายหน้าเรือซื้อขายเรือและการขนส่งทางเรือ ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริการงานนอกชายฝั่ง (offshore service) ซึ่งให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลงานขุดเจาะตามสัญญาจ้าง ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการให้บริการอุปกรณ์สำหรับเรือเดินสมุทรและบริการด้านโลจิสติกส์ จัดหาคนเรือ บริการงานคลังสินค้าและงานเกี่ยวกับท่าเรือ ให้บริการขนส่งถ่านหินและธุรกิจปุ๋ย บริษัทฯ เป็นเจ้าของกองเรือเทกอง (dry bulk) และเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่ง (offshore support vessel) เป็นของตนเอง ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้ถอนหุ้นทั้งหมดที่ตนมีในบริษัท PT Perusahaan Pelayaran Equinox ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศรวมหุ้นในบริษัทย่อย 45 บริษัทให้ดำเนินงานร่วมกันในบริษัท ชื่อว่า บริษัท พรีโม ชิ้ปปิ้ง จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย