เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
23.70
-0.40
(-1.66%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
23.70
24.20
ช่วง 52 สัปดาห์
23.40
38.50
ปริมาณการซื้อขาย
500,900
เสนอซื้อ/เสนอขาย
23.70 / 23.80
ปิดตลาดครั้งก่อน
24.1
เปิดตลาด
24.1
ช่วงระยะของวัน
23.7-24.2
ช่วง 52 สัปดาห์
23.4-38.5
ปริมาณการซื้อขาย
500,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
522,471
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-31.8%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
527,843,460
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ASK วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเช่าซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งหลัก ๆ แล้วสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจสินเชื่อลีซซิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งเครื่องจักรกลสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ธุรกิจเงินให้กู้ยืม ที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าประเภทเช่าซื้อและบรรดาตัวแทนจำหน่ายรถ (dealer) และธุรกิจสินเชื่อประเภทแฟคตอริ่ง ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การให้บริการขายลดบัญชีลูกหนี้ (factoring) แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นรวมถึงสินชื่อเพื่อเช่าซื้อยานยนต์ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง บริการรีไฟแนนซ์ สินเชื่อแบบฟลอร์แพลน (floor plan financing) บริการรับประกันภัย ต่อทะเบียนรถยนต์ ขายต่อและเช่าคืน (sales and hire purchase back) และจัดประมูล

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
357
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน