โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
5.95
-0.15(-2.46%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น TTA

กรอบเวลา
Daily
09/04/2023 - 10/02/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
5.956.106.155.853.73M-2.46%
6.106.106.156.003.46M0.00%
6.106.306.356.105.78M-1.61%
6.206.356.356.203.83M0.00%
6.206.356.456.207.95M-3.13%
6.406.356.456.306.47M+0.79%
6.356.506.506.257.55M-3.05%
6.556.506.656.508.95M+0.77%
6.506.756.806.5016.52M-1.52%
6.606.706.706.557.27M0.00%
6.606.756.856.5017.33M-1.49%
6.706.306.756.3025.78M+8.06%
6.206.306.306.109.20M+0.81%
6.156.356.356.154.11M-2.38%
6.306.506.656.2510.90M-2.33%
6.456.506.606.404.49M0.00%
6.456.556.656.455.91M0.00%
6.456.406.606.406.63M+0.78%
6.406.256.506.253.16M+2.40%
6.256.306.406.251.91M0.00%
6.256.456.506.252.85M-3.10%
สูงสุด
6.85
% เปลี่ยน
-7.75
ค่าเฉลี่ย
6.34
ความแตกต่าง
1.00
ต่ำสุด
5.85