โมโน เทคโนโลยี (MONO)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.970
+0.010(+1.04%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.9600.970
ช่วง 52 สัปดาห์
0.9301.930
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.96 / 0.97
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.96
เปิดตลาด
0.97
ช่วงระยะของวัน
0.96-0.97
ช่วง 52 สัปดาห์
0.93-1.93
ปริมาณการซื้อขาย
1,132,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,546,486
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-35.76%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจสื่อ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจด้านสื่อและบริการข้อมูล (media and content) และธุรกิจด้านบันเทิง ธุรกิจด้านสื่อและบริการข้อมูล (media and content) ของบริษัทฯ นั้นรวมถึง บริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือ (MVAS) ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี ธุรกิจอินเทอร์เน็ตนั้นให้บริการเนื้อหาและการบริการ อาทิ เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมวิดีโอออนไลน์ และบริการจองโรงแรมทางออนไลน์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายนิตยสารทั้งในแบบรูปเล่มและรูปแบบอิเล็กทรอนิก และธุรกิจโทรทัศน์ (TV) ซึ่งดำเนินกิจการช่องทีวี อาทิ ซ่าส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และ ช่องอะลัวร์ (A'lure Channel) ธุรกิจด้านบันเทิงของบริษัทฯ รวมถึง ธุรกิจดนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริหารลิขสิทธิ์และบริการบริหารจัดการศิลปิน และธุรกิจด้านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ

งบกำไรขาดทุน