BBVA (BBVA)

4.742
-0.017(-0.35%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    11,422,232
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    4.729/4.753
  • ช่วงระยะของวัน:
    4.675 - 4.801
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BBVA

กรอบเวลา:
รายวัน
4.7534.7024.8014.675-0.11%
4.7584.8834.8874.67017.83M-2.90%
4.9004.8605.0064.83411.70M-0.63%
4.9314.8614.9884.83713.23M+0.41%
4.9114.9294.9854.88112.26M-0.05%
4.9134.9124.9574.86110.50M-0.28%
4.9274.8964.9594.84152.70M-1.19%
4.9874.9075.0234.90419.26M+2.23%
4.8784.8544.9564.83113.57M-0.18%
4.8874.9654.9954.85118.77M-1.39%
4.9564.8944.9794.87643.15M+2.14%
4.8524.7404.8784.70719.01M+4.91%
4.6254.5474.6684.49322.87M+3.00%
4.4904.4444.5024.4098.85M-0.04%
4.4924.4594.5194.4208.13M+0.51%
4.4704.4314.4714.3958.44M-2.00%
4.5614.5074.5744.44910.37M+2.82%
4.4364.4504.5094.39911.20M-1.25%
4.4914.5004.5424.46716.89M+0.11%
4.4864.4604.6064.43011.89M+1.20%
4.4334.4034.4684.3568.92M-0.44%
4.4534.5604.5874.43110.32M-1.51%
สูงสุด: 5.023ต่ำสุด: 4.356ความแตกต่าง: 0.667ค่าเฉลี่ย: 4.709% เปลี่ยน: 5.120