BBVA (BBVA)

4.666
-0.140(-2.92%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    4,085
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    4.661/4.666
  • ช่วงระยะของวัน:
    4.665 - 4.721
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BBVA

กรอบเวลา:
รายวัน
4.6664.6994.7214.6664.09K-2.92%
4.8064.8464.8464.7921.51K-0.42%
4.8274.8784.8784.8022.46K-1.41%
4.8964.8534.9284.8539.74K+7.64%
4.5494.5494.5494.5221.52K-1.60%
4.6224.5844.6224.5840.17K+1.48%
4.5554.6104.6104.5485.54K-1.78%
4.6374.5484.6504.54819.44K-0.11%
4.6424.7834.7834.6429.97K-2.15%
4.7454.7654.7654.71414.23K-0.34%
4.7604.8734.8734.75810.48K-2.69%
4.8924.9914.9984.89214.14K-0.59%
4.9214.8884.9774.8692.61K+0.01%
4.9204.9144.9204.9001.12K+0.14%
4.9134.9184.9494.8903.95K-0.17%
4.9224.8904.9374.8891.99K-1.26%
4.9854.9505.0004.9501.74K+2.27%
4.8744.9344.9434.8742.86K-0.29%
4.8894.9614.9694.8788.41K-1.84%
4.9804.9084.9804.90017.36K+2.70%
4.8494.7804.8564.78033.88K+4.82%
4.6264.5244.6484.5031.25K+2.99%
4.4914.4894.4954.4604.91K-0.13%
สูงสุด: 5.000ต่ำสุด: 4.460ความแตกต่าง: 0.540ค่าเฉลี่ย: 4.781% เปลี่ยน: 3.747