BBVA (BBVA)

6.42
-0.03(-0.53%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    10,752
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    6.42/6.42
  • ช่วงระยะของวัน:
    6.42 - 6.50
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

BBVA ได้แตะระดับสูงสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

1 / 2

ราคาย้อนหลัง หุ้น BBVA

กรอบเวลา:
รายวัน
6.426.466.506.4210.75K-0.54%
6.456.356.456.357.71K+2.30%
6.316.426.426.2728.12K-1.41%
6.406.486.486.376.22K-1.04%
6.476.416.506.3939.70K+1.52%
6.376.356.386.3231.33K+0.78%
6.326.346.366.206.64K-0.57%
6.366.446.486.3621.46K-1.91%
6.486.416.486.3924.85K+1.28%
6.406.416.426.3511.10K+0.98%
6.346.266.416.2630.53K+1.39%
6.256.306.366.2547.44K-0.79%
6.306.306.316.2725.61K-1.01%
6.366.326.366.2525.24K+0.78%
6.326.256.326.2080.87K+1.89%
6.206.206.246.168.46K-0.14%
6.216.076.216.0754.72K+2.22%
6.075.866.095.8632.04K+3.14%
5.895.805.895.8028.15K+2.20%
5.765.555.765.554.98K+1.82%
5.665.685.685.6610.63K-1.07%
5.725.655.725.656.07K+0.76%
5.685.685.685.648.89K+0.69%
5.645.675.685.649.20K-0.28%
สูงสุด: 6.50ต่ำสุด: 5.55ความแตกต่าง: 0.95ค่าเฉลี่ย: 6.18% เปลี่ยน: 13.59