Banco Bilbao Vizcaya DRC (BBV)

1,400.00
-29.50(-2.06%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,362
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    1,394.50/1,400.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,388.00 - 1,448.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น BBV

กรอบเวลา:
รายวัน
1,400.001,448.001,448.001,388.001.36K-2.10%
1,430.001,444.001,444.001,424.000.33K-4.16%
1,492.001,484.501,492.001,484.500.01K+1.36%
1,472.001,480.001,481.501,463.002.38K+0.17%
1,469.501,482.501,482.501,454.500.83K-2.03%
1,500.001,470.001,503.001,470.000.13K+2.28%
1,466.501,456.001,472.001,433.001.00K-0.07%
1,467.501,435.001,468.001,429.000.97K+7.67%
1,363.001,380.001,380.001,363.000.04K+0.59%
1,355.001,383.001,383.001,355.000.47K-3.15%
1,399.001,400.001,410.501,388.000.73K+3.29%
1,354.501,322.001,378.501,322.000.23K+4.59%
1,295.001,285.001,299.001,272.000.03K+3.06%
1,256.501,231.501,258.001,231.500.07K+0.80%
1,246.501,286.001,286.001,231.502.36K-3.07%
1,286.001,286.001,286.001,286.000.00K0.00%
1,286.001,307.501,307.501,279.500.54K-1.83%
1,310.001,321.001,338.501,305.500.12K-0.11%
1,311.501,305.501,320.001,300.500.33K+1.04%
1,298.001,294.001,305.501,280.000.54K-0.27%
1,301.501,333.001,333.001,291.500.03K-2.44%
สูงสุด: 1,503.00ต่ำสุด: 1,231.50ความแตกต่าง: 271.50ค่าเฉลี่ย: 1,369.52% เปลี่ยน: 4.95