BBVA (BBVA)

6.256
+0.136(+2.22%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    8,460,690
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    6.220/6.260
  • ช่วงระยะของวัน:
    6.182 - 6.324
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BBVA

กรอบเวลา:
รายวัน
6.2566.2166.3246.1828.46M+2.22%
6.1206.3006.3606.05883.95M-3.74%
6.3586.3826.4926.31410.62M-0.66%
6.4006.5506.5506.3605.25M-1.23%
6.4806.4106.5046.2968.26M+1.00%
6.4166.3306.4626.28613.07M+1.20%
6.3406.3906.4146.29617.61M-2.34%
6.4926.5106.5106.4626.75M-0.18%
6.5046.4606.5686.46011.12M+0.18%
6.4926.5006.5446.46613.64M+0.43%
6.4646.4406.5046.4068.61M+1.51%
6.3686.2506.3686.2507.95M+1.08%
6.3006.3166.3506.2448.07M-0.35%
6.3226.4666.5286.27615.65M-4.18%
6.5986.5766.6526.56815.09M+0.92%
6.5386.3006.5706.29817.82M+3.74%
6.3026.3706.4226.2567.76M-0.13%
6.3106.3766.4246.2666.91M-1.22%
6.3886.3406.4066.3365.45M+1.56%
6.2906.2386.2986.13414.12M+1.78%
6.1806.2686.3126.11411.03M-1.75%
6.2906.5006.5166.21823.86M-1.78%
6.4046.6986.6986.38612.24M-3.70%
สูงสุด: 6.698ต่ำสุด: 6.058ความแตกต่าง: 0.640ค่าเฉลี่ย: 6.374% เปลี่ยน: -5.925