อาปิโก ไฮเทค (AH)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
34.00
-0.50(-1.45%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
34.0034.75
ช่วง 52 สัปดาห์
25.5039.25
เสนอซื้อ/เสนอขาย
34.00 / 34.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
34.5
เปิดตลาด
34.5
ช่วงระยะของวัน
34-34.75
ช่วง 52 สัปดาห์
25.5-39.25
ปริมาณการซื้อขาย
824,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,344,759
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
15%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิต บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ได้แก่ การผลิตเครื่องมือเพื่อประกอบยานยนต์และอะไหล่ ตลอดจนการจำหน่ายรถยนต์และบริการซ่อมแซม บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนตัวถังของรถยนต์ อาทิ ชิ้นส่วนพื้นรถ เหล็กขวาง (cross member) โครงเสา (pillar) อุปกรณ์หรือฉากยึด คลิปหนีบ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ตลอดจนงานประกอบย่อย ๆ (sub-assemblies) จำหน่ายรถยนต์และให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi, Ford และ Honda นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตโครงแชสซีสำหรับรถยนต์ Isuzu และ General Motors ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่จ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตน (OEMs) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย

งบกำไรขาดทุน