WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged (4RT3)

Xetra
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
6.702
+0.064(+0.96%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
6.7026.767
ช่วง 52 สัปดาห์
6.0789.227
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.617 / 6.792
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.639
ราคาเปิด
6.767
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,364
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
2.22%
ช่วงระยะของวัน
6.702-6.767
ช่วง 52 สัปดาห์
6.078-9.227
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:กองทุนอีทีเอฟ
ตลาด :เยอรมนี
สินค้าที่อ้างอิง:Bloomberg Copper TR
ISIN:DE000A0V9YU8
WKN:A0V6ZW
กลุ่มประเภทสินทรัพย์:สินค้าโภคภัณฑ์