โอเชียนกลาส (OGC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
24.20
-0.30(-1.22%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
24.2024.20
ช่วง 52 สัปดาห์
23.0032.75
เสนอซื้อ/เสนอขาย
24.20 / 24.50
ปิดตลาดครั้งก่อน
24.5
เปิดตลาด
24.2
ช่วงระยะของวัน
24.2-24.2
ช่วง 52 สัปดาห์
23-32.75
ปริมาณการซื้อขาย
1,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,032
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-1.21%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องแก้วบนโต๊ะอาหาร กิจกรรมหลักของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นสามประเภท ได้แก่ ประเภทภาชนะแบบเป่า ซึ่งจะมีรูปทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยม เป็นแก้วเนื้อบาง ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบอัดและเป่าลม (press and blow) อาทิ แก้วน้ำและกระปุกใส่ของ ประเภทภาชนะแบบใช้แม่พิมพ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องแก้วที่มีรูปร่างกลมและแบนหรืออาจจะมีรูปทรงอื่น ๆ แต่จะมีเนื้อหนา ผลิตด้วยการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์และเครื่องจักร (press) อาทิ จาน ถ้วย เหยือก ที่เขี่ยบุหรี่ และจานรอง และประเภทภาชนะที่มีก้านเรียวซึ่งเป็นเครื่องแก้วที่มีก้านจับเดี่ยว ผลิตโดยใช้การขึ้นรูปด้วยการเป่า หรือ การเป่าและอัด อาทิ แก้วไวน์ บรั่นดี และแชมเปญ ผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศภายใต้ยี่ห้อ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris บริษัทย่อยประกอบด้วย Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. (จีน) และ Ocean Glass Trading India Private Limited (อินเดีย)

งบกำไรขาดทุน