ฟอร์ท (FORTH)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
29.00
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
29.0029.25
ช่วง 52 สัปดาห์
24.6057.75
เสนอซื้อ/เสนอขาย
28.75 / 29.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
29
เปิดตลาด
29.25
ช่วงระยะของวัน
29-29.25
ช่วง 52 สัปดาห์
24.6-57.75
ปริมาณการซื้อขาย
101,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,574,197
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-45.54%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ตู้สาขาโทรศัพท์เทคโนโลยีไอพี (PABX), อุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger), ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center), ระบบเรียกพยาบาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อาทิ ไฟสัญญาณจราจร LED, ระบบจอการนับถอยหลังจราจร และระบบควบคุมสัญญาณจราจร จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH บริษัทฯ เปิดดำเนินงานโรงงานในจังหวัดนครปฐม ลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด, บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด และบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
1441
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน