พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (PSGm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.79
-0.01
(-1.25%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
0.76
0.80
ช่วง 52 สัปดาห์
0.76
1.63
ปริมาณการซื้อขาย
42,658,100
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.79 / 0.80
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.8
เปิดตลาด
0.8
ช่วงระยะของวัน
0.76-0.8
ช่วง 52 สัปดาห์
0.76-1.63
ปริมาณการซื้อขาย
42,658,100
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
47,751,300
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-23.81%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
64,992,438,156
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ประวัติบริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) มีชื่อเดิมคือ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริการวิศวกรรมโยธา บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รวมถึงให้บริการติดตั้งระบบและเครื่องจักรในการผลิต และยังดำเนินงานก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ฯลฯ บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการงานด้านวิศวกรรมของบริษัทนั้น ประกอบด้วยการติดตั้งระบบทั้งภายในตัวอาคารและภายนอก อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสุขภัณฑ์ ระบบป้องกันไฟ และอื่น ๆ

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย