ถิรไทย (TRTm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.200
-0.020
(-0.90%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
2.160
2.200
ช่วง 52 สัปดาห์
2.160
4.260
ปริมาณการซื้อขาย
40,700
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.160 / 2.220
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.22
เปิดตลาด
2.16
ช่วงระยะของวัน
2.16-2.2
ช่วง 52 สัปดาห์
2.16-4.26
ปริมาณการซื้อขาย
40,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
183,453
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-44.78%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
308,008,272
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ถิรไทย จำกัด

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ผลิตหม้อแปลงสามประเภท ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ่าย และหม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษ และยังให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบ และงานบริการเช่าเครื่องจักร เปิดดำเนินการโรงงานผลิตสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยสองแห่ง คือ บริษัท ไทยฟิน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าและ อุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ ฝาถัง ครีบระบายความร้อน แคลมป์ เป็นต้น และอีกแห่งคือ บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด ประกอบธุรกิจ ขายติดตั้งและบริการอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง