ฟินันซ่า (FNS)

ไทย
3.540
-0.020(-0.56%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  500
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.520/3.540
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.540 - 3.540
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0686010Z06

ภาพรวมของ FNS

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.56
ช่วงระยะของวัน
3.54-3.54
รายรับ
255.12M
เปิดตลาด
3.54
ช่วง 52 สัปดาห์
3.48-5.15
EPS
-0.17
ปริมาณการซื้อขาย
500
มูลค่าตลาด
1.23B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.50
(14.04%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,098,047
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.83
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-22.94%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
345,855,440
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ฟินันซ่า?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มหาชน

ประวัติบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มหาชน

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
470
ตลาด
ไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและด้านการลงทุน ให้บริการสำหรับทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัทนั้นเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการหุ้นนอกตลาด (private equity) กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้บริการสำหรับสถานบันการเงินทั้งในและต่างประเท่ศ บริษัทฯ ยังให้บริการทางด้านธนาคารเพื่อการลงทุน (investment banking) การเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายหุ้นกู้ ตัวแทนตลาดสินค้าล่วงหน้า ฯลฯ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประเภทธุรกิจด้านการลงทุน ที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ประเภทธุรกิจบริหารจัดการเงินกู้ ประเภทธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และประเภทธุรกิจด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด และบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทฯ ยังได้ประกอบกิจการในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เวียดนาม และหมู่เกาะเคย์แมน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อขายขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันที