รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ฟินันซ่า (FNS)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
3.180
-0.040(-1.24%)
ข้อมูลล่าช้า
FNSคะแนน
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
3.1803.220
ช่วง 52 สัปดาห์
2.9204.260
เสนอซื้อ/เสนอขาย
3.18 / 3.20
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.22
เปิดตลาด
3.18
ช่วงระยะของวัน
3.18-3.22
ช่วง 52 สัปดาห์
2.92-4.26
ปริมาณการซื้อขาย
15,200
ปริมาณเฉลี่ย (3
210,868
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-9.04%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
500,651,065
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ FNS วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มหาชน

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและด้านการลงทุน ให้บริการสำหรับทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัทนั้นเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการหุ้นนอกตลาด (private equity) กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้บริการสำหรับสถานบันการเงินทั้งในและต่างประเท่ศ บริษัทฯ ยังให้บริการทางด้านธนาคารเพื่อการลงทุน (investment banking) การเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายหุ้นกู้ ตัวแทนตลาดสินค้าล่วงหน้า ฯลฯ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประเภทธุรกิจด้านการลงทุน ที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ประเภทธุรกิจบริหารจัดการเงินกู้ ประเภทธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และประเภทธุรกิจด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด และบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทฯ ยังได้ประกอบกิจการในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เวียดนาม และหมู่เกาะเคย์แมน

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
470
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย