ฟินันซ่า (FNS)

ไทย
3.540
-0.020(-0.56%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  47,500
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.520/3.540
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.500 - 3.560
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ FNS

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.56
ช่วงระยะของวัน
3.5-3.56
รายรับ
46.62M
เปิดตลาด
3.5
ช่วง 52 สัปดาห์
3.28-4.86
EPS
0.303
ปริมาณการซื้อขาย
47,500
มูลค่าตลาด
1.22B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.20
(5.92%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,188,208
อัตราส่วน P/E
11.68
Beta
0.689
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-23.38%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
345,855,440
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ฟินันซ่า?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มหาชน

ประวัติบริษัท ฟินันซ่า จำกัด มหาชน

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
470
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0686010Z06

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและด้านการลงทุน ให้บริการสำหรับทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมทางธุรกิจหลักของบริษัทนั้นเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการหุ้นนอกตลาด (private equity) กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ โดยให้บริการสำหรับสถานบันการเงินทั้งในและต่างประเท่ศ บริษัทฯ ยังให้บริการทางด้านธนาคารเพื่อการลงทุน (investment banking) การเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายหุ้นกู้ ตัวแทนตลาดสินค้าล่วงหน้า ฯลฯ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประเภทธุรกิจด้านการลงทุน ที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ประเภทธุรกิจบริหารจัดการเงินกู้ ประเภทธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และประเภทธุรกิจด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด และบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทฯ ยังได้ประกอบกิจการในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง เวียดนาม และหมู่เกาะเคย์แมน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายถือหุ้นไว้ขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายซื้อขายขาย
สรุปขายขายถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขาย