ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.30
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.30
6.35
ช่วง 52 สัปดาห์
6.20
12.40
ปริมาณการซื้อขาย
126,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.3
เปิดตลาด
6.35
ช่วงระยะของวัน
6.3-6.35
ช่วง 52 สัปดาห์
6.2-12.4
ปริมาณการซื้อขาย
126,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
656,271
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-54.01%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
214,404,846
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด

ประวัติบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนในประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองกลุ่มธุรกิจหลัก อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยของตน ซึ่งได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดนั้นประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน จัดทำการเสนอขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ บริหารจัดการกองทุนรวม ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Agent) บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
253
ตลาด
ไทย