ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (LNE)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.540
+0.070(+4.76%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
1.4801.570
ช่วง 52 สัปดาห์
1.3002.380
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.50 / 1.55
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.47
เปิดตลาด
1.49
ช่วงระยะของวัน
1.48-1.57
ช่วง 52 สัปดาห์
1.3-2.38
ปริมาณการซื้อขาย
35,000
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
136,827
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-35.53%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตสินค้า บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นผู้ผลิตหลอดประหยัดยี่ห้อ Lumax หลอดฟลูออเรสเซนท์ยี่ห้อ Luso โคมไฟอุตสาหกรรมและโคมไฟภายนอกยี่ห้อ Litex โคมไฟสวนยี่ห้อ Lanex และโคมไฟตกแต่งในบ้านยี่ห้อง Homex บริษัทฯ ยังได้ผลิตหลอดไฟให้ดับบริษัท Osram Philips และ GE ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ นั้นยังประกอบด้วย รางเดินสายไฟ หลอดไฟ (LED) กล่องไฟถ่ายรูปสินค้า ชุดควบคุมแสงสว่าง เสาไฟ โคมไฟ แสงสว่างจากไยแก้วนำแสงและอื่น ๆ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท แอล แอนด์ อี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ LED

งบกำไรขาดทุน