เอกรัฐวิศวกรรม (AKR)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.99
+0.01
(+1.02%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
0.98
1.00
ช่วง 52 สัปดาห์
0.85
1.11
ปริมาณการซื้อขาย
2,353,900
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.98
เปิดตลาด
0.99
ช่วงระยะของวัน
0.98-1
ช่วง 52 สัปดาห์
0.85-1.11
ปริมาณการซื้อขาย
2,353,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,413,702
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-3.88%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,471,532,856
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า, รับก่อสร้าง, ให้บริการอันประกอบด้วย การซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, บำรุงรักษาอุปกรณ์เปลี่ยนแท็ปขณะรับโหลด (on load tap), บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, เครื่องกำเนินไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตลอดจนด้านการผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ประกอบด้วย ถัง complete tanks, สถานีไฟฟ้าย่อยในอาคาร, ถังสำรอง (conservators), บอร์ดและแผงควบคุมการทำงาน, สถานีไฟฟ้าย่อยภายนอกอาคาร, ฟิน (fins) แบบ Corrugated, หม้อแปลงชนิดแห้ง (cast resin transformer) และฟินแลกเปลี่ยนความร้อน (radiator fins) กิจกรรมหลักอื่น ๆ ของบริษัทได้แก่ การออกแบบและก่อสร้างสถานีย่อย, การติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ รวมถึงการลงทุนในพลังงานจากแสงอาทิตย์