อาร์พีซีจี (RPC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.71
-0.01
(-1.39%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
0.71
0.74
ช่วง 52 สัปดาห์
0.67
1.43
ปริมาณการซื้อขาย
670,800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.71 / 0.73
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.72
เปิดตลาด
0.73
ช่วงระยะของวัน
0.71-0.74
ช่วง 52 สัปดาห์
0.67-1.43
ปริมาณการซื้อขาย
670,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,117,151
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-42.28%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,304,664,125
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว อาร์พีซีจี จำกัด

ประวัติบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เป็นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษัทฯ ดำเนินการแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) และถูกใช้ในการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นรวมถึง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5, แว็กซี่ เรสซิดิว ที่มีกํามะถันตํ่า (low sulfur waxy residue), น้ำมันเบนซิน 91 และ 95, แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95, ไบโอดีเซล 100 และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจบริหารคลังน้ำมันเพื่อขายน้ำมันเบนซิน 91 และ 95, แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซลแบบหมุนเร็วที่ไม่ผสมสารตะกั่ว บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด บริษัท เพียว ไบโอดีเซล จำกัด บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด และบริษัทอื่น ๆ

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย