ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ (TAE)

ไทย
1.98
-0.01(-0.50%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  383,100
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.98/1.99
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.98 - 1.99
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH3548010000

ภาพรวมของ TAE

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.99
ช่วงระยะของวัน
1.98-1.99
รายรับ
2.19B
เปิดตลาด
1.99
ช่วง 52 สัปดาห์
1.52-2.86
EPS
-0.11
ปริมาณการซื้อขาย
383,100
มูลค่าตลาด
1.98B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.01
(1.76%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
732,320
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.82
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25.19%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,000,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
22 พ.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประวัติบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมทั้งเอทานอล ซึ่งเป็นเอทานอลชนิดแปลงสภาพในรูปของ แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ 91, E20 และ E85 และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ซึ่งก็คือฟูเซล ออยล์ (fusel oil) เอทานอลจำหน่ายให้กับบริษัทซึ่งใช้สำหรับการผลิตแก๊สโซฮอล์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริษัทฯ มีโรงงานสำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังในจังหวัดสุพรรณบุรี บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที