OCI Co (010060)

โซล
91,000
-1,400(-1.52%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    278,112
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    91,000/91,100
  • ช่วงระยะของวัน:
    90,100 - 93,000

ภาพรวมของ 010060

ปิดตลาดครั้งก่อน
92,400
ช่วงระยะของวัน
90,100-93,000
รายรับ
3.96T
เปิดตลาด
90,500
ช่วง 52 สัปดาห์
84,100-169,000
EPS
31,443.17
ปริมาณการซื้อขาย
278,112
มูลค่าตลาด
2.17T
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2,000.00
(2.20%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
360,113
อัตราส่วน P/E
2.99
Beta
1.6
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-42.37%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
23,849,371
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
01 พ/ย/ 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร OCI Co?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท OCI Co Ltd

ประวัติบริษัท OCI Co Ltd

อุตสาหกรรม
สารเคมี
ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
1513

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที