เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOWm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.980
-0.040
(-1.32%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2.980
3.080
ช่วง 52 สัปดาห์
2.800
6.100
ปริมาณการซื้อขาย
428,400
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.02
เปิดตลาด
3.08
ช่วงระยะของวัน
2.98-3.08
ช่วง 52 สัปดาห์
2.8-6.1
ปริมาณการซื้อขาย
428,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
552,111
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-31.67%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
800,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ข่าว เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด

ประวัติบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กแท่งยาวในประเทศไทย เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว อาทิ เหล็กแท่งทรงกลม เหล็กข้ออ้อย และลวดเหล็ก โดยการใช้เทคโนโลยีการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเหล็กแท่งยาวและธุรกิจด้านการลงทุนและการให้คำปรึกษา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในตลาดในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเปิดดำเนินการโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทย่อยโดยตรงของบริษัทฯ นั้นรวมถึง บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งลงทุนในด้านพลังงาน

พนักงาน
480
ตลาด
ไทย