DB HiTek (000990)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
60,700
+300
(+0.50%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
59,200
60,800
ช่วง 52 สัปดาห์
34,800
83,500
ปริมาณการซื้อขาย
506,128
เสนอซื้อ/เสนอขาย
60,600 / 60,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
60,400
เปิดตลาด
60,000
ช่วงระยะของวัน
59,200-60,800
ช่วง 52 สัปดาห์
34,800-83,500
ปริมาณการซื้อขาย
506,128
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,079,928
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.1%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
43,358,698
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

14,730
007660
+0.68%
562,000
086520
-0.18%
28,950.00
403870
+6.04%
13,680
093370
+0.07%
30,850
222800
-1.28%