ESTsoft (047560)

KOSDAQ
10,150
+320(+3.26%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    93,477
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    10,100/10,150
  • ช่วงระยะของวัน:
    9,790 - 10,400

ราคาย้อนหลัง หุ้น 047560

กรอบเวลา:
รายวัน
10,1509,83010,4009,79093.48K+3.26%
9,8309,9009,9909,75020.95K+1.24%
9,7109,6909,7109,6009.50K+0.21%
9,6909,6709,7109,6006.16K+0.10%
9,6809,8709,8709,59026.17K-1.93%
9,8709,98010,1009,87022.87K-1.79%
10,0509,87010,1509,81048.26K+1.93%
9,8609,7009,9009,66028.78K+1.13%
9,7509,7209,7609,61015.71K-0.20%
9,7709,8809,9109,65018.98K-0.31%
9,8009,6709,9709,67046.81K+0.51%
9,7509,5709,7609,43026.19K+1.99%
9,5609,6809,6809,47033.54K-1.65%
9,7209,7509,7909,60030.03K-0.51%
9,7709,7609,7909,66016.98K+0.10%
9,7609,7809,8709,68035.39K+1.99%
9,5709,8909,9209,54065.96K-3.63%
9,93010,15010,2509,93053.00K-1.68%
10,1009,92011,3509,830944.20K+2.43%
9,8609,9309,9309,80015.36K-0.70%
9,9309,8509,9309,60028.02K+0.81%
สูงสุด: 11,350ต่ำสุด: 9,430ความแตกต่าง: 1,920ค่าเฉลี่ย: 9,815% เปลี่ยน: 3