MSCI TADAWUL 30 Price Return (MISAT0002PSA)

ซาอุดิอาระเบีย
1,598.71
-38.56(-2.36%)
  • เปิดตลาด:
    1,638.54
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,598.71 - 1,641.75
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    1,413.46 - 1,965.18

ภาพรวมของ MSCI TADAWUL 30 Price Return

ปิดตลาดครั้งก่อน
1,637.27
ปริมาณการซื้อขาย
0
ช่วงระยะของวัน
1,598.71-1,641.75
เปิดตลาด
1,638.54
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วง 52 สัปดาห์
1,413.46-1,965.18
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
8.97%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร MSCI TADAWUL 30?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีซื้อทันที