MSCI TADAWUL 30 Price Return (MISAT0002PSA)

ซาอุดิอาระเบีย
1,588.21
-0.42(-0.03%)
  • เปิดตลาด:
    1,587.60
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,578.90 - 1,595.36
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    1,463.56 - 1,965.18

ข้อมูลย้อนหลังของ ดัชนี MSCI TADAWUL 30 Price Return

กรอบเวลา:
รายวัน
1,588.211,587.601,595.361,578.90-0.03%
1,588.211,587.601,595.361,578.90-0.03%
1,588.631,595.601,607.311,588.63+0.35%
1,588.631,595.601,607.311,588.63+0.35%
1,583.091,597.971,606.961,577.92-3.27%
1,583.091,597.971,606.961,577.92-3.27%
1,636.611,651.131,663.891,636.61-0.59%
1,636.611,651.131,663.891,636.61-0.59%
1,646.261,641.791,660.541,640.32-1.76%
1,646.261,641.791,660.541,640.32-1.76%
1,675.681,672.721,677.101,662.13+0.26%
1,675.681,672.721,677.101,662.13+0.26%
1,671.301,658.541,671.301,655.75+1.18%
1,671.301,658.541,671.301,655.75+1.18%
1,651.781,671.471,678.231,651.33-1.28%
1,651.781,671.471,678.231,651.33-1.28%
1,673.151,688.111,695.431,673.15-0.74%
1,673.151,688.111,695.431,673.15-0.74%
1,685.691,697.261,703.601,685.69-0.08%
1,685.691,697.261,703.601,685.69-0.08%
1,686.991,704.931,709.471,682.98-1.29%
1,686.991,704.931,709.471,682.98-1.29%
1,709.071,732.281,736.331,709.07-1.57%
1,709.071,732.281,736.331,709.07-1.57%
1,736.371,755.141,759.231,736.37-0.82%
1,736.371,755.141,759.231,736.37-0.82%
1,750.801,754.731,763.891,749.14-0.42%
1,750.801,754.731,763.891,749.14-0.42%
1,758.121,739.421,758.121,739.42+1.40%
1,733.891,730.221,735.591,720.17+9.17%
สูงสุด: 1,763.89ต่ำสุด: 1,577.92ความแตกต่าง: 185.97ค่าเฉลี่ย: 1,668.64% เปลี่ยน: -9.66