CHF/ILS Representative Exchange Rate (CHFILSFIX=)

เทลอาวีฟ
สกุลเงิน ILS
การปฏิเสธความรับผิด
4.2233
-0.0009(-0.02%)
ปิดตลาด

ร่วมสนทนาเกี่ยวกับ CHF/ILS Representative Exchange Rate