อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.34
-0.03
(-8.11%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.34
0.37
ช่วง 52 สัปดาห์
0.28
0.72
ปริมาณการซื้อขาย
7,983,400
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.34 / 0.36
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.37
เปิดตลาด
0.37
ช่วงระยะของวัน
0.34-0.37
ช่วง 52 สัปดาห์
0.28-0.72
ปริมาณการซื้อขาย
7,983,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
8,291,271
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-46.87%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,780,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ EE วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล กิจกรรมหลักของบริษัทฯ คือ การดำเนินโครงการก่อสร้างในธุรกิจเอทานอล โครงการของบริษัทฯ นั้นยังรวมถึงการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนทำการตลาดให้กับโครงการพืชพลังงาน โครงการสร้างและส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตปฏิรูป รวมถึงการผลิตและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท บุญเอนก จำกัด และ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อีเลคทริซิตี

งบกำไรขาดทุน