ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป DRC (THGn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
68.50
-0.25
(-0.36%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
68.50
69.00
ช่วง 52 สัปดาห์
53.50
99.50
ปริมาณการซื้อขาย
847,900
ปิดตลาดครั้งก่อน
68.75
เปิดตลาด
68.5
ช่วงระยะของวัน
68.5-69
ช่วง 52 สัปดาห์
53.5-99.5
ปริมาณการซื้อขาย
847,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,505,616
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.84%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
847,467,400
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) DRC

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงพยาบาลทั่วไปเป็นหลัก ทางบริษัทได้จัดหาบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ เช่น ออร์โธปิดิกส์ด้านเส้นประสาท ระบบทางเดินอาหารและตับ สุขภาพหัวใจและสุขภาพสตรี บริษัทเป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และยังเป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลอุบลรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี อีกด้วย รวมถึงมีส่วนร่วมในธุรกิจการดำเนินงานของโรงพยาบาล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาและดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เช่นเดียวกันยังจัดหาโซลูชั่นในการดูแลสุขภาพที่บ้าน อุปกรณ์ทันตกรรม การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และยังทำธุรกิจด้านการให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการบริการและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทางการแพทย์