กรุงเทพประกันภัย (BKI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
292.00
+6.00
(+2.10%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
285.00
293.00
ช่วง 52 สัปดาห์
264.00
296.00
ปริมาณการซื้อขาย
54,600
ปิดตลาดครั้งก่อน
286
เปิดตลาด
285
ช่วงระยะของวัน
285-293
ช่วง 52 สัปดาห์
264-296
ปริมาณการซื้อขาย
54,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
33,590
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
9.36%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
106,470,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ กรุงเทพประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ประกันรถยนต์ซึ่งรวมรถยนต์สูญหายด้วย ความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและความเสียหายจากพาหนะของตนเอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตและทุพพลภาพ ประกันสุขภาพซึ่งรวมโรคมะเร็งและการเจ็บป่วยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไข้ ไข้หวัดและท้องร่วง การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและที่อยู่อาศัย อาทิ บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ที่รวมการประกันจากการโจรกรรมทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งรวมการชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประกันที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ประกันภัยที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงสำหรับผู้รับเหมา และประกันภัยอื่น ๆ อาทิ ประกันภัยก่อการร้ายและด้านการบิน

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย