รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

กรุงเทพประกันภัย (BKI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
293.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
BKIคะแนน
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
292.00293.00
ช่วง 52 สัปดาห์
285.00321.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
292.00 / 293.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
293
เปิดตลาด
292
ช่วงระยะของวัน
292-293
ช่วง 52 สัปดาห์
285-321
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3
22,997
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
0.34%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
106,470,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ BKI วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ประกันรถยนต์ซึ่งรวมรถยนต์สูญหายด้วย ความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและความเสียหายจากพาหนะของตนเอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตและทุพพลภาพ ประกันสุขภาพซึ่งรวมโรคมะเร็งและการเจ็บป่วยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไข้ ไข้หวัดและท้องร่วง การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและที่อยู่อาศัย อาทิ บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ที่รวมการประกันจากการโจรกรรมทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งรวมการชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประกันที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ประกันภัยที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงสำหรับผู้รับเหมา และประกันภัยอื่น ๆ อาทิ ประกันภัยก่อการร้ายและด้านการบิน

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย