กรุงเทพประกันภัย (BKI)

ไทย
269.00
+2.00(+0.75%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  56,300
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  269.00/270.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  269.00 - 271.00
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0042010007

ภาพรวมของ BKI

ปิดตลาดครั้งก่อน
267
ช่วงระยะของวัน
269-271
รายรับ
18.53B
เปิดตลาด
269
ช่วง 52 สัปดาห์
263-308
EPS
-31.38
ปริมาณการซื้อขาย
56,300
มูลค่าตลาด
28.64B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
15.00
(5.58%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
36,152
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.48
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-3.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
106,470,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
11 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กรุงเทพประกันภัย?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บทวิเคราะห์ กรุงเทพประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ประกันรถยนต์ซึ่งรวมรถยนต์สูญหายด้วย ความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและความเสียหายจากพาหนะของตนเอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตและทุพพลภาพ ประกันสุขภาพซึ่งรวมโรคมะเร็งและการเจ็บป่วยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไข้ ไข้หวัดและท้องร่วง การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและที่อยู่อาศัย อาทิ บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ที่รวมการประกันจากการโจรกรรมทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งรวมการชดเชยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประกันที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ประกันภัยที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงสำหรับผู้รับเหมา และประกันภัยอื่น ๆ อาทิ ประกันภัยก่อการร้ายและด้านการบิน

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย