กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ตลาดไท (TTLPFu)

ไทย
22.70
+0.20(+0.89%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  45,200
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  22.40/22.70
 • ช่วงระยะของวัน:
  22.30 - 22.70
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH1039010000

ภาพรวมของ TTLPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
22.5
ช่วงระยะของวัน
22.3-22.7
รายรับ
592.28M
เปิดตลาด
22.5
ช่วง 52 สัปดาห์
20.5-29.75
EPS
1.32
ปริมาณการซื้อขาย
45,200
มูลค่าตลาด
4.05B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.76
(7.70%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,019
อัตราส่วน P/E
17.08
Beta
0.05
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.9%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
180,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อขายขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อขายขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อขายขายทันทีถือหุ้นไว้

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสิทธิการเช่า ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีวัตถุประสงค์พิเศษ วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไปเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัดเป็นบริษัทบริหารจัดการ ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน กองทุนฯ ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของตลาดกลางเพื่อค้าส่งสินค้าเกษตร (ตลาดไท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตลาดไท

อ่านเพิ่มเติม
  การปฏิเสธความรับผิด:Fusion Media ต้องการให้คุณระลึกไว้ว่าข้อมูลที่มีในเว็บนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงเสมอไป สำหรับการลงทุนแบบ CFD (หุ้น, ดัชนี, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เงินดิจิตอลและราคาในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมดไม่ได้รับข้อมูลโดยจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ แต่เป็นข้อมูลที่ได้จาก market makers ต่าง ๆ และดังนั้นราคาอาจไม่เที่ยงตรงและอาจต่างจากราคาตลาดแท้จริงซึ่งหมายความว่าราคานั้นอาจจะเป็นแค่ค่าชี้แสดงและไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เพื่อการเทรด ดังนั้นบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการขาดทุนในการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณอันป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้
  Fusion Media หรือใครคนใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Fusion Media จะไม่รับผิดชอบในการขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ที่รวมถึงข้อมูล การเสนอซื้อเสนอขาย กราฟ และ สัญญาณการซื้อ/ขาย โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนเกี่ยวกับการเทรดในตลาดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
  เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย